Developed by JoomVision.com

DUYURU

DERNEĞİMİZİN AÇILIŞI  SAATİ 10:30, BİLGİNİZE.

Burdur Türküleri

ONİKİDİR ŞU BURDUR'UN DERMENİ

Onikidir (imanım aman) şu Burdur'un dermeni

Dermenciye (aman/efem) nasıl gönül vermeli

Ya kendisi (imanım aman) ya kellesi gelmeli

 


GAHPE GENÇLİK - DİRMİLLİ EMİN

Kahbe gençlik geldi de geçti yel gibi

Tadı damağımda kaldı da bal gibi

Boynu da karanfilli yar sevmedim el gibi

Seni de saran ellere helallar olsun

Sabah namazında ezan da okunur

Ezanın sesleri de bize dokunur

Yari de güzel olanlar çifte güller sokunur

Yari de çirkin olanlar melul mahzun bakınır


 

SERENLER SERENLER YÜKSEK DE SERENLER

Serenler serenler (aman) yüksek de serenler (hey aman)

Ben gidiyorum mamur olsun (aman) viranlar (ey)

Ayrandadır (aman aman) deli gönül ayranda (hey aman)

Çirkin de gızlar güzel olur bayramda (ey)

Burdur'un en eski zeybek oyunlarından olup III. asırdan oynandığı bilinen bir Türkmen zeybek oyunudur. Burdur'un tüm yerleşim yerleri ile Teke Yöresi'nin büyük bir kesiminde yaygın olarak yöre kültürüne özgü figürlerle  oynanmaktadır. Türkünün metninden, çok eski bir sevda olayının neticesinde yakıldığı anlaşılmaktadır. 'Seren' terimi yerel bir terim olarak direklere verilen addır. Yörede eski su kaynaklarındaki uzun direklere de 'seren' adı verilmektedir.

 


ENDİM HAYMANA OVASINA

Endim (de) Haymana Ovasına bir yüz para gazandım (of)

O yüz parayı (da) sılamda tam üç sene özendim (of)

Aman yallah Haymana'lı

Hop hop deyip oynamalı

Oğlan nişlesin bildiğin işlesin

Gızlar nişlesin gergef işlesin

Endim (de) Haymana Ovasına goyun gütmeye (of)

Gazanıp gazanıp yare gitmeye (of)

 


 

ISPANAKTAN EVEL ÇIKAT GERDEME

Ispanaktan evel çıkar gerdeme (aman gerdeme aman bidenem geredeme aman)

Zülüflerin tel tel etmiş dökmüş gerdane (yandım gerdane)

Ben sana gelme dedim

Akşama galma dedim

Goca gapı dururken

Bacadan inme dedim

İlimon çiçeğim

Yollar verin geçeyim (aman geçeyim aman)

Yarim bana darılmış

Ağılar mı içeyim (yandım içeyim)

 


 

ŞU CURAMIN TELİNDE (KEZBAN YENGE)

Penceresi dilmeden

İnip gelir irmeden

Geldi geçti gülmeden (görmeden)

Dargın mısın Kezban Yenge

Yenge yenge Kezban Yenge

Muhtar m'oldun Kezban Yenge

Yenge yenge Kezban Yenge

Aza m'oldun Kezban Yenge

Şu curamın telleri

Alevdendir dilleri

Açıldı mı Keziban'ın

Elindeki gülleri

Şu curamın telinde

Bülbül öter dalında

Cümle alem dilinde

Muhtar m'oldun Kezban Yenge

Dirmil'li (Altınyayla) mahalli sanatçı Kadir TURAN, oğlu Şaban'a Keziban Yenge'nin kızını istemiş, o da  "senin gibi adamın oğluna kız mı veririm ben" diyerek kendini büyüksünmüş ve bunun üzerine Kadir Dayı bu türküyü yakmıştır.

 


 

GAZAMAT DERLER ADIMA

Gazamat derler adıma

Çok düşen oldu ardıma

Beşyüz kater fişeklik kuşandım

Nazife'nin derdine

Aman Gazamat olmasaydın sen

Gazamat daşta oturur

Canlandırmalar onu bitirir

Kemer'in gelinleri

Gazamede gatmer götürür

 


 

DİRMİLCİK'TEN GİDER YAYLANIN YOLU

Dirmilcik'ten gider yaylanın yolu

Benim sevdiceğim yaylanın gülü

Çıkma gelin yaylaya da yaz değil (ay gelin)

Gelin iken ağladanlar az değil

Saçları sırmalı dişleri inci

Sevdiceğim şu Dirmil'de birinci

Yaylaların suyu soğuk içilmez

Bu zamanda Kırkpınar'a göçülmez

 


 

DENİZİN DİBİNDE HAÇCAM DEMİRDEN EVLER

Denizin dibinde Haçcam demirden evler

Ak gerdanın altında da çiftedir benler

Al gınalı barmaklar da o beyaz eller

Yolcuyu yolundan (aman) eyleyen dilber

Ovalara duman çökmüş göremedin mi

A gız gendi saçını öremedin mi

Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor

Haçcamı görenler (anam) sevdalanıyor

Arvallı'nın önünde pınarlar harlar

Haçcam çıkmış pencereye ay gibi parlar

Ben Haçcamı gaybettim de dumanlı dağlar

Gözlerimin pınarları durmadan çağlar

Alçaklara garlar yağmış yekseklere buz

Gel sarılalım gaçalım ince belli gız

Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor

Haçcamı görenler (anam) sevdalanıyor

 


 

SARI ZEYBEK ŞU DAĞLARA YASLANIR

Sarı (da) zeybek şu dağlara yaslanır

Yağmur yağar silahları ıslanır (ben yandım)

 

Sarı (da) zeybek iner gelir inişten

Her yanları parıldeyor (görünmeyor) gümüşten (ben yandım)

 


 

ŞU DİRMİL'İN ÇALGISI

Şu Dirmil'in çalgısı (a canım)

Dağlara vurdu yankısı

Şu gelenler içinde

Benim yarim hangisi (a canım)

Altın yüksüküm var var benim

Parmağıma da dar benim

Şu gidenler içinde (a canım)

Orta da boylu yar benim

Çekirgenin uçkunu

Gelinlerin de coşkunu

Coşkun olan gelinler (a canım)

Kendisi sallar da peşkiri

 


 

TAHTALIKTA GALBIR VAR

Tahtalıkta galbır var (a gızım haççanım)

Ak çuvalda bulgur var (al da gel al da gel)

Oğlan girdi bahçaya (a gızım haççanım)

Yağlığında lokum var (al da gel al da gel)

Hanya evin pardısı (a gızım haççanım)

Ardıçtan mı çamdan mı (bak da gel bak da gel)

Gapılar açmeyor (a gızım haççanım)

Cavır anan evde mi (gaç da gel gaç da gel)

e-Bülten Kayıt

TCMB Döviz Kurları

Site İstatistiği


Bugün :38
Dün :31
Bu Ay :592
Toplam :86010
Buradasiniz: Home Burdur Türküleri